Home Cover Songs Shiv Tandav Stotram Dubstep (Bass boosted) | Shiva Stotra Song | Bholenath | Devotees Insanos Download mp4

Shiv Tandav Stotram Dubstep (Bass boosted) | Shiva Stotra Song | Bholenath | Devotees Insanos Download mp4

6 min read
0
0
566

Shiv Tandav Stotram Dubstep (Bass boosted) | Shiva Stotra Song | Bholenath | Devotees Insanos Download mp4 video mp4 download

Youtube details of Cover Song Shiv Tandav Stotram Dubstep (Bass boosted) | Shiva Stotra Song | Bholenath | Devotees Insanos Download mp4

Devotees Insanos Records brings to you Shiv Tandav Stotram Dubstep (Bass boosted) | Shiva Stotra | Shiva Song | Bholenath Tandav | Devotees Insanos.

Join Devotees Insanos here :

Facebook : https://www.facebook.com/devoteesinsanos

Instagram : https://www.instagram.com/devoteesins…

Music : Himanshu tyagi ( Assistant Music director @ Devotees Insanos Studios )

Follow us on Facebook – https://www.facebook.com/DevoteesInsa…

Subscribe us – https://www.youtube.com/c/devoteesins…

For Shows and Bookings :

Email us @ devoteesgroup@gmail.com

Website – https://www.devoteesgroup.com

Shiva Tandava Stotram is a stotra (Hindu hymn) that describes the Hindu God Shiva’s power and beauty. It is traditionally attributed to Ravan, the asura King of Lanka and devotee of Shiva. Both the ninth and tenth quatrains of this hymn conclude with lists of Shiva’s epithets as destroyer, even the destroyer of death itself. Alliteration and onomatopoeia create roiling waves of resounding beauty in this example of Hindu devotional poetry.

Lyrics :

Jata tavi galajjala pravaha pavitasthale

Galea valambya lambitam bhujanga tungamalikam ||

Damad damad damad dama ninada vadda marvayam

Chakara chand tandavam tanotu nah shivah shivam ||1||

Jata kata hasam bhrama bhrama nilimpa nirjhari

Vilolavi chivalarai viraja mana murdhani ||

Dhagadhagadha gajjvala lalata patta pavake

Kishora chandra shekhare ratih pratikshanam mama ||2||

Dhara dharendra nandini vilasa bandhu bandhura

Sphuradi ganta santati pramoda mana manase ||

Krupa kataksha dhorani nirudhadurdha rapadi

Kvachit digambare mano vinodametu vastuni ||3||

Jata bhujanga pingala sphurat phana mani prabha

Kadamba kunkuma drava pralipta digva dhumukhe ||

Madandha sindhura sphura tvaguttari ya medure

Mano vinoda madbhutam bibhartu bhuta bhartari ||4||

Sahasra lochana prabhritya shesha lekha shekhara

Prasuna dhulidhorani vidhu saranghri pithabhuh ||

Bhujanga raja malaya nibaddha jata jutaka

Shriyai chiraya jayatam chakora bandhu shekharah ||5||

Lalata chatva rajvala dhanajn jaya sphu lingabha

Nipita pancha sayakam naman nilimpa nayakam ||

Sudha mayukha lekhaya viraja mana shekharam

Maha kapali sampade shiro jata lamastu nah ||6||

Karala bhala pattika dhagad dhagad dhagaj jvaltt

Ddhanajn jaya huti kruta prachanda pancha sayake ||

Dhara dharendra nandini kuchagra chitra patraka

Prakalpa naika shilpini trilochane ratir mama ||7||

Navina megha mandali niruddha durdha rasphurat

Kuhunishithi nitamah prabandha baddha kandharah ||

Nilimpa nirjhari dhara stanotu krutti sindhurah

Kala nidhana bandhurah shriyam jagad dhurandharah ||8||

Prafulla nila pankaja prapancha kali maprabha

Valambi kantha kandali ruchi prabaddha kandharam ||

Smarachchhidam purachchhidam bhavachchhidam makhachchhidam

Gajachchhidandha kachhidam tamanta kachchhidam bhaje ||9||

Akharva sarva mangala kala kadamba manjari

Rasa pravaha madhuri vijrum bhanama dhuvratam ||

Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam

Gajanta kandha kantakam tamanta kantakam bhaje ||10||

Jayatvada bhravibhrama bhramad bhujanga mashvasa

Dvi nirgamatkrama sphurat karala bhala havyavat ||

Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudanga tunga mangala

Dhvani karma pravartita prachanda tandavah shivah ||11||

Shrushadvi chitra talpayor bhujanga maukti kasrajo

Garishtha ratna loshthayoh suhrudvi paksha pakshayoh ||

Trunara vinda chakshushoh praja mahi mahendrayoh

Sama pravrutikah samam pravartayan manah

kada sada shivam bhajamyaham ||12||

Kada nilimpa nirjhari nikunja kotare vasanh

Vimukta durmatihs sada shirah stha manjalim vahan ||

Vimukta lola lochano lalama bhala lagnakah

Shiveti mantra muncharan sada sukhi bhavamyaham ||13||

Idam hi nityameva mukta mukta mottamam stavam

Pathan smaran bruvannaro vishuddhi meti santatam ||

Hare gurav subhakti mashu yati nanyatha gatim

Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||14||

pūjāvasāna samaye daśavaktragītaṃ

yaḥ śaṁbhupūjanaparaṃ paṭhati pradoṣe ।

tasya sthirāṃ rathagajendra turaṅgayuktāṃ

lakṣmīṃ sadaiva sumukhiṃ pradadāti śaṁbhuḥ || 15 ||

#shivtandav #dubstep #devoteesinsanos

Youtube Channel for this cover song:

https://www.youtube.com/channel/UCl98ND-IkpQAn0oaPf5tOzg

Follow Us in Social Channels

Cover Song Download Link

Shiv Tandav Stotram Dubstep (Bass boosted) | Shiva Stotra Song | Bholenath | Devotees Insanos Download mp4 Download Link

Release Date: May 29, 2019
Artist Name: Anurag-Abhishek Official
Song Title: Shiv Tandav Stotram Dubstep (Bass boosted) | Shiva Stotra Song | Bholenath | Devotees Insanos Download mp4
Youtube Thumbnail: https://www.covers7.com/wp-content/uploads/2019/05/shiv-tandav-stotram-dubstep-bass-384x220.jpg
Channel Name:Anurag-Abhishek Official
Web Url for Video Download:
Tags: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
All Songs By This Singer/Channel: Click Here

FAQ on How to download This Cover Song (Shiv Tandav Stotram Dubstep (Bass boosted) | Shiva Stotra Song | Bholenath | Devotees Insanos Download mp4)

Q1. How to Download this Song (Shiv Tandav Stotram Dubstep (Bass boosted) | Shiva Stotra Song | Bholenath | Devotees Insanos Download mp4)?

Answer. Please Click on Cover Song Download link, and then you can download the video or audio file of this song.

Q2. How can i see all the songs of this artist (Anurag-Abhishek Official)?

Answer. Anurag-Abhishek Official is the Artist/Channel for this song. Mostly Anurag-Abhishek Official uploads new songs and you can download or watch all songs in our site www.covers7.com. Check all songs from this channel by clicking here. You can download all songs of channel through this link and watch or download them one by one.

Q3. How do i see all cover of this song Shiv Tandav Stotram Dubstep (Bass boosted) | Shiva Stotra Song | Bholenath | Devotees Insanos Download mp4?

Answer. You can see all covers from this by searching the song name in search box. Click to the search box and search for the lyrics you want to see or download.Load More Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

50 − 42 =

Check Also

Kho Gaye Hum Kahan (Cover) | Prateek Kuhad | Baar Baar Dekho Download Video

Kho Gaye Hum Kahan (Cover) | Prateek Kuhad | Baar Baar Dekho Download Video video mp4 down…